isandriova

Ředitelka školy

Sandri Iva, RNDr.

66

Sociální sítě

 

 google  logo3D lipdubf

Partneři školy

 

logo-nadacni-fond-residomo

 

abc-english  logo okd

logo profesiadays cz   Profesia-logo

cigler  money

Kubica  jurecka

dum barev

progecad hor150x38 solicad

Alcaplast

Programy prevence

Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovně vzdělávací cíle školy. Šikana se v zárodečné fázi vyskytuje v téměř na každé škole, a proto je nutné věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Při šikaně jde vždy o projev patologických mezilidských vztahů. Tento „Program prevence proti šikaně“ slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a pomoc a spolupráci poskytujícího prostředí na SŠTaS v Karviné. Zaměřuje se především na prevenci šikany a nabízí postupy řešení šikanování. Je určen všem pedagogickým pracovníkům školy, dále nepedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům školy.

Základní preventivní program proti šikaně.

Školní preventivní strategie na léta 2009 až 2012.

Plán práce výchovného poradce a školního metodika prevence rizikových projevů chování pro šk. rok 2011-2012.

Školní preventivní strategie pro léta 2013-16

Minimální preventivní program pro 2013-14

Program prevence proti šikaně (součástí je Krizový plán)

 

 
Střední škola techniky a služeb Karviná, Copyright © 2011 SYSTEMCONTROL s.r.o.
Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a vyšší