isandriova

Ředitelka školy

Sandri Iva, RNDr.

66

Sociální sítě

 

 google  logo3D lipdubf

Partneři školy

abc-english  logo okd

logo profesiadays cz   Profesia-logo

cigler  money

Kubica  jurecka

dum barev

progecad hor150x38 solicad

Alcaplast

Uchazeči - Obory maturitní

 

Požární technik, BOZP a krizové řízení

 

Kód a název oboru: 30-08-M/01 Požární ochrana
Stupeň poskytovaného vzdělání:    střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka vzdělávání: 4 roky
Forma vzdělávání: denní studium
Platnost ŠVP: od 1.9.2018 počínaje prvním ročníkem

Přihláška ke studiu

Prezentace v PowerPoint

 

Profil absolventa

 • Zná, dodržuje a uplatňuje práva a povinnosti příslušníka požární ochrany a povinnosti právnických, fyzicky podnikajících a fyzických  osob na úseku požární ochrany.
 • Uplatňuje základní zásady ochrany obyvatelstva a krizového řízení.
 • Uplatňuje poznatky o zásadách, hlavních úkolech a činnostech v oblasti požární prevence.
 • Osvojí si základní zásady požární bezpečnosti staveb a technololgií.
 • Zná, dodržuje a uplatňuje práva a povinnosti příslušníka požární ochrany a povinnosti právnických, fyzicky podnikajících a fyzických  osob na úseku požární prevence.
 • Zná použití a obsluhu prostředků požární ochrany.
 • Zvládá typické činnosti výkonu služby samostatně i v družstvu.
 • Dokáže vyčíst z technické dokumentace potřebné údaje.
 • Umí provádět stanovené činnosti za běžných i ztížených podmínek při zdolávání mimořádných událostí.

Uplatnění absolventa

 • Velitel v jednotkách požární ochrany a v oblastech požární prevence.
 • Požární technik v soukromých i státních organizacích.
 • Odborně způsobilá osoba v oblasti požární prevence.
 • Hasič u HZS ČR, HZS podniků.
 
Střední škola techniky a služeb Karviná, Copyright © 2011 SYSTEMCONTROL s.r.o.
Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a vyšší