isandriova

Ředitelka školy

Sandri Iva, RNDr.

66

Sociální sítě

 

 google  logo3D lipdubf

Partneři školy

 

logo-nadacni-fond-residomo

 

abc-english  logo okd

logo profesiadays cz   Profesia-logo

cigler  money

Kubica  jurecka

dum barev

progecad hor150x38 solicad

Alcaplast

Uchazeči - Obory učební

 

Elektrikář

 

Kód a název oboru: 26-51-H/01 Elektrikář
Stupeň poskytovaného vzdělání:    střední vzdělání s výučním listem
Délka vzdělávání: 3 roky
Forma vzdělávání: denní studium
Platnost ŠVP: od 1.9.2016

 

Přihláška ke studiu

promitacka

 

Od roku 2017 žáci tohoto oboru pobírají 500,- Kč měsíčně motivační stipendium a v případě splnění podmínek i prospěchové stipendium 1.000,- až 3.000,- Kč/1x za půl roku poskytované Moravskoslezským krajem.

Uplatnění absolventa

 • Umí řešit elektrické obvody a zařízení.
 • Rozumí technickýcm principům výroby a rozvodu elektrické energie.
 • Umí připevňovat, instalovat a propojovat jednotlivé části elektrické sítě.
 • Umí zapojovat, uvádět do provozu, diagnostikovat a opravovat elektrotechnické obvody pomocí technické dokumentace.
 • Dokáže využívat poznatky platných ČSN a aplikovat je v praxi.
 • Na pracovišti umí využívat místní pracovní postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, návody k obsluze elektrických zařízení.
 • Rozumí principům činnosti běžných elektrických strojů a přístrojů.
 • Ovládá základy elektroniky, světelných a tepelných zdrojů.
 • Získává a využívá informace z odborné literatury, internetu atd.

Uplatnění absolventa

 • Kvalifikovaný dělník v povoláních elektrotechnického charakteru v návaznosti na spedifické technické znalosti zaměřené na konkrétní aplikační činnost.
 • Zabezpečování technického provozu a opav elektrických zařízení.
 • Zajišťovaní specifických odborných služeb.
 • Výroba, montáž a instalace elektrických zařízení.

Možnosti dalšího studia

 • Nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou.
 • Jednoleté studium k získání výučního listu v jiném oboru.
 
Střední škola techniky a služeb Karviná, Copyright © 2011 SYSTEMCONTROL s.r.o.
Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a vyšší