isandriova

Ředitelka školy

Sandri Iva, RNDr.

66

Sociální sítě

 

 google  logo3D lipdubf

Partneři školy

 

logo-nadacni-fond-residomo

 

abc-english  logo okd

logo profesiadays cz   Profesia-logo

cigler  money

Kubica  jurecka

dum barev

progecad hor150x38 solicad

Alcaplast

Uchazeči - Obory jednoleté

 

Elektrikář

Jednoleté denní studium pro absolventy středních škol s výučním listem nebo maturitní zkouškou. Výuka probíhá pouze v odborných předmětech.

 

Kód a název oboru: 26-51-H/01 Elektrikář
Stupeň poskytovaného vzdělání:    střední vzdělání s výučním listem
Délka vzdělávání: 1 rok
Forma vzdělávání: denní studium
Platnost ŠVP: od 1.9.2016

 

Od roku 2017 žáci tohoto oboru pobírají 500,- Kč měsíčně motivační stipendium a v případě splnění podmínek i prospěchové stipendium 1.000,- až 3.000,- Kč/1x za půl roku poskytované Moravskoslezským krajem.

 

Profil absolventa

 • Umí řešit elektrické obvody a zařízení.
 • Rozumí technickým principům výroby a rozvodu elektrické energie.
 • Umí připevňovat, instalovat a propojovat jednotlivé části elektrické sítě.
 • Umí zapojovat, uvádět do provozu, diagnostikovat a opravovat elektrotechnické obvody pomocí technické dokumentace.
 • Dokáže využívat poznatky platných ČSN a aplikovat je v praxi.
 • Na pracovišti umí využívat místní pracovní postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, návody k obsluze elektrických zařízení.
 • Rozumí principům činnosti běžných elektrických strojů a přístrojů.
 • Ovládá základy elektroniky, svtelných a tepelných zdrojů.
 • Získává a využívá informace z odborné literatury, interneta apod.

Uplatnění absolventa

 • Kvalifikovaný dělník v povolání elektrotechnického charakteru v návaznosti na specifické technické znalosti zaěřené na konkrétní aplikační činnosti.
 • Zabezpečování technického provozu a oprav elektrických strojů a zařízení.
 • Zajišťování specifických odborných služeb.
 • Výroba, montáž, opravy a instalace elektrických zařízení.
 
Střední škola techniky a služeb Karviná, Copyright © 2011 SYSTEMCONTROL s.r.o.
Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a vyšší