isandriova

Ředitelka školy

Sandri Iva, RNDr.

66

Sociální sítě

 

 google  logo3D lipdubf

Partneři školy

abc-english  logo okd

logo profesiadays cz   Profesia-logo

cigler  money

Kubica  jurecka

dum barev

progecad hor150x38 solicad

Alcaplast

Uchazeči - Obory jednoleté

 

Strojní mechanik

Jednoleté denní studium pro absolventy středních škol s výučním listem nebo maturitní zkouškou. Výuka probíhá pouze v odborných předmětech.

 

Kód a název oboru: 23-51-H/01 Strojní mechanik
Stupeň poskytovaného vzdělání:    střední vzdělání s výučním listem
Délka vzdělávání: 1 rok
Forma vzdělávání: denní studium
Platnost ŠVP: od 1.9.2016

 

Profil absolventa

 • Dokáže ručně i strojně výrabět a dohotovovat strojní součásti.
 • Dokáže spojovat a demontovat strojní součásti a části konstrukcí.
 • Umí používat moderní nástroje, ruční nářadí, mechanizační prostředky apod.
 • Umí číst technické výkresy, normy a jinou technickou dokumentaci.
 • Umí provádět běžnou údržbu strojů a zařízení, jejich montáž a demontáž.
 • Umí zjišťovat provozní závady strojů a zařízení, provádět jejich opravu.
 • Je připraven vykonat státání zkoušku k získání svářečského průkazu pro obloukové svařování.
 • Vede předepsanou dokumentaci o provozu zařízení, jejich technickém stavu, prohlídkách apod.
 • Získává a využívá informace z odborné literatury. internetu apod.

Uplatnění absolventa

 • Strojní zámečník.
 • Montér zámečník.
 • Provozní zámečník.
 • Svářečské práce.
 • Samostatné podnikání jako OSVČ.
 
Střední škola techniky a služeb Karviná, Copyright © 2011 SYSTEMCONTROL s.r.o.
Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a vyšší