isandriova

Ředitelka školy

Sandri Iva, RNDr.

66

Sociální sítě

 

 google  logo3D lipdubf

Partneři školy

abc-english  logo okd

logo profesiadays cz   Profesia-logo

cigler  money

Kubica  jurecka

dum barev

progecad hor150x38 solicad

Alcaplast

Uchazeči - Obory učební

 

Optik - brýlová technika

Kód a název oboru: 23-62-H/01 Jemný mechanik
Stupeň poskytovaného vzdělání:    střední vzdělání s výučním listem
Délka vzdělávání: 3 roky
Forma vzdělávání: denní studium
Platnost ŠVP: od 1.9.2016

 

Přihláška ke studiu

promitacka

Absolvent je připravován k výkonu povolání v optických provozovnách, je schopen vyrábět a opravovat všechny druhy brýlových čoček a brýlových obrub. Dokáže obsluhovat, ošetřovat a provádět běžnou údržbu výrobních zařízení v optice. Odborný výcvik v prvním ročníku probíhá v dílně SŠTaS, kde se žáci naučí základům ručního i strojového obrábění optických čoček a brýlových obrub. Ve druhém a třetím ročníku probíhá praxe v provozovnách oční optiky firem v okolí.

Závěrečná zkouška probíhá dle Jednotného zadání závěrečných zkoušek. Doklad o absolvování je platný v celé EU. Úspěšný absolvent obdrží potvrzrní o získaných vědomostech, dovednostech a kompetencích v českém a anglickém jazyce. Toto potvrzení je součástí Europassu (souhr dokumentů potvrzujících vzdělání a dalších získaných dovedností). Europass je platný v celé EU, slouží k jednoduššímu uplatnění na pracovním trhu EU.

 
Střední škola techniky a služeb Karviná, Copyright © 2011 SYSTEMCONTROL s.r.o.
Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a vyšší