isandriova

Ředitelka školy

Sandri Iva, RNDr.

66

Sociální sítě

 

 google  logo3D lipdubf

Partneři školy

abc-english  logo okd

logo profesiadays cz   Profesia-logo

cigler  money

Kubica  jurecka

dum barev

progecad hor150x38 solicad

Alcaplast

UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY

Upozorňujeme žáky, kteří konají závěrečnou zkoušku v náhradním nebo opravném termínu (atˇuž v červnu, září nebo prosinci), že musejí PÍSEMNĚ doručit dle Vyhlášky č. 47/2005 Sb, o  ukončování  vzdělávání  ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů, §5, odst. 2, oznámení o účasti na zkoušce a to nejméně jeden měsíc před termínem zkoušky. Formulář ke stažení zde. Zároveň upozorňujeme, že pokud se žák nedostaví ke zkoušce a do tří dnů se neomluví, je termín považován za propadlý (započítává se jako 5-ka).

 

Termíny Závěrečných zkoušek PROSINEC 2018

Písemná: 3.12.2018 v 7,30 hodin - v určených učebnách
Praktická:  
4. - 5.12.2018 v 7,00 hodin - v dílnách SŠTaS
Ústní:

12.12.2018 v 7,30 hodin - v určených učebnách

Místa konání zkoušek budou vyvěšena na vstupních dveřích školy a na učebnách včetně seznamu žáků.

 

Poř. č.  Kód oboru                     (ve tvaru                          XX-XX-X/XX nebo   XX-XX-X/XXX) Název oboru                                           (dle nař. vlády č. 211/2010 Sb. a rozhodnutí o zápisu v rejstříku škol a školských zařízení) Třída/náhradní za rok/opravná za rok …. Termín                        písemné zkoušky Termín                         praktické zkoušky Termín                                   ústní zkoušky
1 26-51-H/01  Elektrikář 3H/3H-opravná i náhradní za 2014/15 1.6.2016 2.6. - 10.6.2016 17.6.2016
2 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel 3I/3I-náhradní za 2014/15 1.6.2016 2.6. - 8.6.2016 15.6.2016
3 33-56-H/01  Truhlář 3JO 1.6.2016
20.62016
2.6. - 9.6.2016
21.6. -22.6.2016
16.6.2016
29.6.2016
4 65-51-H/01  Kuchař - číšník 3K 1.6.2016 2.6. - 9.6.2016 16.6.2016
5 29-54-H/01  Cukrář 3LP 1.6.2016 2.6 - 8.6.2016 15.6.2016
6 66-51-H/01  Prodavač 3M 1.6.2016 2.6. - 3.6.2016 10.6.2016
7 23-51-H/01  Strojní mechanik 3N 1.6.2016 2.6 - 7.6.2016 14.6.2016
8 36-52-H/01  Instalatér 3JO 1.6.2016
20.6.2016
2.6. -13.6.2016
21.6. -22.6.2016
20.6.2016
29.6.2016
9 23-62-H/01  Jemný mechanik 3LP 1.6.2016 2.6. - 3.6.2016 10.6.2016
 


Střední škola techniky a služeb Karviná, Copyright © 2011 SYSTEMCONTROL s.r.o.
Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a vyšší